ANBI

Stichting Kerkconcerten Vries is bij de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI.

Hoe werkt ANBI in uw voordeel?
Giften met een ANBI-status zijn fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst werkt hiervoor met een drempel. Alle giften die u doet aan ANBI-instellingen moeten dan meer dan 1% van uw belastbaar inkomen zijn. Alles wat u daarboven schenkt, komt voor aftrek in aanmerking. Met een periodieke gift geldt deze drempel niet. Bij een periodieke gift legt u vast dat u vijf jaren achtereen een bepaald goed doel elk jaar een vastgesteld bedrag geeft. Een (gratis) schriftelijke afspraak met het door u gekozen goede doel is voldoende voor de Belastingdienst. Het voordeel is nu dat kleine schenkingen vanaf de eerste euro aftrekbaar zijn waardoor u tot maximaal 52% (afhankelijk van het belastbaar inkomen) van uw gift van de belastingdienst terug krijgt. Als u overweegt om aan St. Kerkconcerten Vries te schenken, overweeg dan ook een periodieke gift. U krijgt dan over elk bedrag een belastingaftrek en wij de zekerheid dat we vijf jaar lang op een schenking mogen rekenen.

ANBI gegevens St. Kerkconcerten
Vries
Boskamp 9 9481 JD Vries, Nederland
info@kerkconcertenvries.nl www.kerkconcertenvries.nl
RSIN Nummer: 815992403

Bestuurders
Voorzitter: Sonja van Loon
Secretaris: Henco Bekkering
Penningmeester: Tonnie van de Koolwijk.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Beloningsbeleid 
St. Kerkconcerten Vries kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Doelstelling
De stichting heeft als doel het zonder winstoogmerk organiseren van concerten met voornamelijk klassieke muziek, zowel instrumentaal als vocaal. De locatie die wordt gebruikt is de Bonifatiuskerk in Vries, door de uitermate goede akoestiek en sfeervolle uitstraling een bijzonder goede locatie voor dit doel.

Beleidsplan voor het beleidsplan, Klik hier
Jaarverslag concertseizoen 2022-2023 Klik hier
Financieel overzicht concertseizoen 2022-2023 Klik hier
Informatie over onze activiteiten Klik hier