Locatie

Vries / Bonifatiuskerk

Het dorp Vries ligt te midden van schitterende natuurgebieden in de kop van Noord-Drenthe. In het hart van het dorp staat aan de Brink de 11de-eeuwse Bonifatiuskerk, samen met die van Anloo de oudste kerk van de provincie. Op deze plaats staan volgens de overlevering al sinds de achtste eeuw kerken; van deze gebouwen zijn bij een restauratie in 1947 fragmenten gevonden. Het gotische koor werd in 1425 aan het romaanse schip gebouwd, dat in 1650 instortte en werd herbouwd met een houten zoldering. In 1517 werd in de toren van de kerk de Mariaklok gehangen, die vanwege het gewicht ter plekke moest worden gegoten. De kerk wordt sinds een recente verbouwing niet alleen voor kerkdiensten gebruikt. Omdat de akoestiek meer dan voortreffelijk is, vinden er geregeld goedbezochte concerten plaats.

Bonifatiuskerk, Brink 3, 9481 BE, Vries   

De ‘Stichting tot Behoud van de Dorpskerk Vries’. draagt bij aan het onderhoud van de Bonifatiuskerk en stimuleert het maatschappelijk en cultureel gebruik van dit oudste monument van Drenthe. Voor meer informatie en donatiemogelijkheden: www.stbehouddorpskerkvries.nl